W2200 (4m - 3,80m - 3,50m)

Deze machine is geschikt om te frezen op grote werven met korte uitvoeringstermijnen, zoals op luchthavens, autowegen, etc.

W2200 (4m - 3,80m - 3,50m)

W2200 (2,20m)

Een zeer zware en krachtige machine voor totale opbraak van asfalt, beton en/of funderingen.

W2200 (2,20m)

W220 (2,20m)

Freesmachine om opdrachten tussen 700 en 1000 ton per werkshift uit te voeren in zowel asfalt als fundering. Deze machine kan ook uitgerust worden met een fijn-freestrommel om zowel asfalt als beton fijn te frezen.

W220 (2,20m)

W210 XP (2,20m)

Freesmachine om opdrachten tussen 400 en 800 ton per werkshift uit te voeren in zowel asfalt als fundering. Deze machine kan ook uitgerust worden met een fijnfreestrommel om zowel asfalt als beton fijn te frezen.

W210 XP (2,20m)

W200H (2,00m)

De W200Hi is een 2,00m frees die beschikt over een verschuifbare freestrommel waardoor het mogelijk is om veel dichter tegen New Jerseys en muren te komen .

W200H (2,00m)

W150 (1,50m)

Dit is een zeer wendbare frees voor asfalt/fundering tussen 200 en 500 ton per werkshift; tevens geschikt voor het frezen van beton.

W150 (1,50m)

W120 (1,20m)

Stabiele freesmachine op rupsen voor wegen/pleinen met geringe draagkracht. Met deze machine is een dagproductie tot ongeveer 250 ton perfect mogelijk. Zijn beperkte afmetingen laten toe hem in te zetten op kleinere oppervlaktes zoals parkings en pleinen met hindernissen.

W120 (1,20m)

W100 (1,00m)

Stabiele frees op rupsen voor o.a. wegen en pleinen met geringe draagkracht en een capaciteit tot 200ton per werkshift. Kan ook uitgerust worden met een fijnfreestrommel.

W100 (1,00m)

W600 (0,60m)

Wendbare frees voor het frezen van sleuven en randjes waar de grotere niet bij kunnen. Tevens uit te rusten met een snijwiel.

W600 (0,60m)

W50 dc (0,50m)

Wendbare frees voor het frezen van randjes en kanten, ook met fijnfreestrommel en te combineren met de stofarme methode.

W50 dc (0,50m)

W35 (0,35m)

Ideale frees om in kleinere ruimtes te frezen, deze is uit te rusten met afvoerband, en te combineren met de stofarme methode.

W35 (0,35m)

Fijnfrezen en microfijnfrezen

De onderlinge afstand tussen de beitels bij fijnfrezen bedraagt slechts 8 mm, bij microfijnfrezen slechts 6 mm. Oppervlaktes die op deze manier gefreesd worden hoeven niet meer overlaagd te worden. Deze freestechniek geldt voor specifieke doeleinden zoals:

Verbeteren van de oppervlaktekenmerken. Verhogen van de stroefheid. Verbetering van het rijcomfort. Verbetering van de aanhechting. Verbetering lengteprofiel (rijcomfort)

Fijnfrezen en microfijnfrezen

3D-gestuurd frezen

Top-Off is reeds sinds 2011 gespecialiseerd in het 3D-frezen. Zowel met mmGPS als LPS.

Het 3D-frezen heeft heel wat voordelen. Allereerst is er de grote nauwkeurigheid, zo kunnen we de wensen van onze klanten nog beter vervullen. Ook is het tijd- en plaatsbesparend want het maakt het werken met een koord of lat overbodig.

Het 3D-model zorgt ervoor  dat het resultaat op voorhand aantoonbaar is. Wij hebben deze techniek op verschillende plaatsen toegepast en het heeft ons al enorme voordelen opgeleverd: zoals in Antwerpen de Liefkenshoek-spoorverbinding en bij renovatiewerken van de R0 in Groot-Bijgaarden. Ook hebben we op verschillende werven de spoorwegbedding met behulp van 3D-techniek gefreesd, zelfs in tunnels met behulp van het totaalstation. Al onze machines kunnen uitgerust worden met een 3D-systeem. Ook is fijnfrezen met 3D sturing mogelijk.

Hierin onderscheiden wij twee verschillende types:  3D-frezen met mm GPS  - 3D-frezen met totaalstation of LPS

3D-gestuurd frezen

3D frezen met mmGPS

Bij het mmGPS systeem wordt de machine voorzien van 2 GPS-ontvangers en 2 laserontvangers. Hierbij worden de GPS-ontvangers gebruikt voor de locatiebepaling van de machine. De lasers zorgen voor een exacte hoogtecompensatie. Door het gebruik van meerdere lasers kunnen we een grote continuïteit garanderen.

Enkele voordelen: Hoge nauwkeurigheid tot 2 mm  - Hoge continuïteit  - Hoog rendement - Inzetbaar bij grotere werven

3D frezen met mmGPS

3D frezen met totaalstation of LPS

Bij het frezen met totaalstation wordt de frees voorzien van een landmeetkundig prisma. Het systeem vindt zijn positie aan de hand van lokale vaste punten. Het kan niet beïnvloed worden door slechte GPS-signalen. Hierdoor kan ook binnen gefreesd worden, in bestaande gebouwen, tunnels, etc. Onze totaalstations zijn van de hoogste nauwkeurigheid.

Enkele voordelen: Hoogste nauwkeurigheid tot 1mm - Werking mogelijk in overdekte situaties - Perfect voor alle precieze werken

3D frezen met totaalstation of LPS

Freesmachine met verschuifbare freestrommel W200Hi

De W200Hi is een 2,10m frees die beschikt over een verschuifbare freestrommel waardoor het mogelijk is om veel dichter tegen New Jerseys en muren te komen dan ooit tevoren. Tevens zorgt de hydraulische aandrijftechniek ervoor dat de machine smaller is door het ontbreken van de aandrijfriemen en de bijhorende riemenkast. 

Freesmachine met verschuifbare freestrommel  W200Hi

Stofarm frezen

Zeer weinig tot geen stofontwikkeling bij het frezen, perfect toepasbaar in ruimtes zoals hallen, garages, gebouwen, etc. Wij hebben een zeer uitgebreid gamma (0,35 m - 0,50 m - 0,60 m - 1,00 m - 1,20 m) frezen zodat we voor alle oppervlaktes een oplossing kunnen bieden en dit voor zowel asfalt- als betonvloeren.

Stofarm frezen

Cunetfrezen

Optimaliseert het grondwerk bij het realiseren van de uitgraving voor glijbouw. De frees is uitgerust om automatisch de hoogte en richting van de vooraf aangebrachte leidraad te volgen. Deze werkwijze heeft vele voordelen zoals:

Snellere en meer accurate uitvoering - Maximale tractie - Zwenkbare laadband voor het laden van vrachtwagens of het uitstorten van het materiaal in de berm - Onderste transportband hangt recht voor de freestrommel waardoor het materiaal vlot weg kan - Automatische plaatsing van worteldoek is mogelijk - Trommel is speciaal ontworpen voor mager beton, grond, fundering, asfalt en in vele breedtes mogelijk van 20cm tot 90cm.

Cunetfrezen

Snijwiel

Het freeswiel is geschikt om asfalt of magere beton te snijden. Snelle insnijdingen voor afbraak-of rioleringswerken zijn hiermee een feit. Ook is dit kostenbesparend t.o.v. het zaagwerk.

Snijwiel

Greppelfrees

Met onze eigen ontwikkelde greppelfrees op basis van een W50DC kunnen we een unieke service leveren. De freestrommel heeft dezelfde vorm als een standaard goot van 50cm buiten. Met deze machine kunnen we greppels frezen in beton en asfalt. De freestrommel heeft 2 beitels per lijn waardoor overlagen niet meer nodig is. Het hoogteprofiel kunnen we nemen van een lat of koord en zelfs met 3D sturing. Ook kunnen we met deze frees een bestaande greppel een nieuw profiel geven om een betere afwatering te verkrijgen. 

Greppelfrees

Borstelen

Opkuisen van freeswerken gebeurt door veegzuigwagens. Deze horen ook bij ons vakterrein. Wij beschikken over verschillende veegzuigwagens met hoge capaciteiten en hoog rendement om aan alle wensen van onze klanten te kunnen voldoen. Uiteraard bedienen wij ook klanten die niet gebruikmaken van onze freesactiviteiten zoals steden, gemeentes, aannemers in diverse sectoren, industriezones, bedrijven, etc.

Alle wagens zijn zowel rechts- als linkswerkend en uit te rusten met voorborstel voor grotere oppervlaktes. Twee van onze wagens hebben 12m³ inhoud; zij nemen 3.500 liter water mee en zijn dus ideaal voor autowegen, grote parkings/pleinen, … Bovendien zijn ze beiden uitgerust met een hogedrukinstallatie (tot 75 bar). Een derde wagen heeft 8m³ inhoud en neemt 3.000 liter water mee.

Borstelen

Grooving en Grinding

Als vooruitstrevende en innovatieve freesspecialist hebben we niet getwijfeld om te investeren in deze specifieke toepassing . De techniek zijn we gaan ontdekken in de Verenigde Staten en voor het juiste materieel zijn we zelf aan de slag gegaan. De freestrommel van onze bestaande machine hebben we uitgebouwd en vervolgens een grinding trommel ingebouwd.  Top Off leverde eerder al een aantal referentiewerf met succes af waaronder de ring van Antwerpen. Het comfort van de wegen die met de grinding techniek is behandeld verhoogd aanzienlijk omdat het rolgeluid merkelijk naar beneden is gegaan. De slurry wordt meteen opgezogen in de slijptrommel. Wanneer onze machine is gepasseerd, blijft er dus een compleet zuiver en geslepen oppervlak achter.

Grooving en Grinding

Kalk sproeien

Met onze sproeiwagen spuiten we een kalkmelk (Asphacal®) op de kleeflaag. Hierdoor kleeft de emulsie noch aan de banden van de vrachtwagen noch aan de draaiende delen van de asfaltmachines. Ook blijft de kleeflaag beter intact en de wegen en de wegmarkeringen worden niet vervuild door de resten van de kleeflaag. We kunnen oppervlaktes tot 50.000m² in 1 keer sproeien.

Kalk sproeien

RMI Machine

Nieuw in ons gamma is de RMI machine. Met deze machine is het mogelijk om gewapend en ongewapend beton met resonantie kapot te trillen.

Voornaamste voordelen:

Snellere uitvoering - Zeer eenvoudig verwijderen van wapening uit beton - Minder hinder - Gemakkelijker uit te laden - Sneller te zeven of te breken.

RMI Machine

Wegverbreder

Nieuw in ons gamma is de wegverbreder. Een efficiënte manier om de weg te verbeteren Topoff beschikt over wegverbredingsmachines welke aanliggende wegverbredingen, zowel links als rechts, kunnen aanbrengen. Mits de nodige aanpassingen kunnen de materialen ook op een beperkte afstand vanaf de rand van de weg door de wegverbreder worden verwerkt. Deze machine kan van 0,20 m tot 3,00 m naast de rijweg alle mogelijke bouwstoffen (zand, stabilisatie, magere beton, asfalt, teelaarde ...) spreiden en onder profiel (met behulp van pendel & kabel of ultrasoon) aanbrengen.

Zorgt voor veiligere weg - Weg verbeteren zonder grove werkzaamheden - Stabiliseert de berm

Wegverbreder

Voorlader

Nieuw in ons gamma is de Voorlader. Met deze machine is het mogelijk om een continue aanvoer te creeren voor een asfalt of beton machine.

Voornaamste voordelen: Snellere uitvoering - Geen stilstand afwerkingsmachine

Voorlader